Foto Jan Larsson 

 

Forskning, innovation och management inom lantbruk, 2012-09-17

  Innovationspresentationer under ledning av Ilse Svensson de Jong, CEO Alnarp Innovation Inkubator och Bengt Malmberg, Sustainable Business Hub
Resultat av satsade pengar blev att OCO Nordic AB fick mest låtsaspengar följt av Biomil och Hemblomman.
  Hemblomman
Anders, info@hemblomman.se, http://www.hemblomman.se
  Gariecopower
Gari Frawsen
  Lomma kommun m.fl., presenterat av Hanna Leghammar, hannaleghammar@gmail.com
  Biomil
Björn Goffäng, bjorn.goffeng@biomil.se, http://www.biomil.se/
BioMil AB; biogas, miljö och kretslopp
  NFO Drives AB
Henrik Hemark, henrik.hemark@nfodrives.se, http://www.nfodrives.se/
NFO
  OCO Nordic AB
Presenterades av Patrick Rom, patrick@oconordic.eu,
Kontakt: Per Andersson, per@oconordic.eu, http://oconordic.eu/
Rengöring med koldioxid
  Partnerskap Alnarp
Dave Servin, dave.servin@slu.se,
Därför minskar skördarna!
  Lars Törner, lars@ltmiljo.se,
Varför sjunker spannmålsskördarna? Odling i Balans-erfarenheter
  Anders Kraft, Växtråd, Anders.krafft@lantmannen.com,
Fall från Mellansverige
  Kenneth Ohlsson, LRF-konsult, kenneth.olsson@konsult.lrf.se,
Därför minskar skördarna…
  Björn Sundell, KSLA, bjorn.sundell@ksla.se,
Jordbruksforskning ett verktyg för lantbruksutveckling-Redovisning av en internationell jämförelse