Foto Jan Larsson 

 

Biogödseln - vad är den värd, 2012-06-18

  Fältvandringen startar på Lönnstorps försöksstation, ca 2 km nordöst om Alnarp (Erik Rasmusson, Sven-Erik Svensson & Dave Servin)
  Odlingssystemförsök på Lönnstorp samt Optrin (Erik Rasmusson och Georg Carlsson)
  Fasta körspår (Lena Holm)
  Växtföljder med biogas-, livsmedels- och vallgrödor (Sven-Erik Svensson, Tora Råberg & Thomas Prade)
  Salix (Johannes Albertsson)
  Åkerböna i sortblandning (Georg Carlsson)
  Fältvandringen avslutas (Dave Servin)
   
  Välkomna till Biogasseminariet - Markus Paulsson, Biogascoach Lunds kommun
  Biogödsel i en ekologisk växtföljd - Tora Råberg (SLU Alnarp)
  Biogödsel, marken och skörden ? Sara Nilsson (Växa/HS Halland)
  Biogödsel i praktiken ? Rudolf Tornérhjelm (Wrams Gunnarstorp)
  Biogödselns värde - Lars-Erik Jansson, Triventus,
  Förädling av biogödsel ? Gunnar Thelin (Ekobalans Fenix AB)