Foto Jan Larsson 

 

Jordbearbetning, markpackning och strip tillage, 2012-02-08

13.00 Inledning. Dave Servin, Partnerskap Alnarp
13.10 Vad tål marken? Hur påverkas mark och gröda av tunga maskiner? Johan Arvidsson, SLU Uppsala
14.05 Är fasta körspår (CTF) lösningen på markpackningen. Jan Jönsson, Lydinge Gård och Johan Arvidsson
   
15.10 Strip-tillage och CTF i praktiken. Josef Appell, Gårdstånga Nygård
15.40 Diskussion med maskinbranschen om nyheter inom jordbearbetningsområdet, bland annat Strip-tillage.
Bo Stark, Väderstad
Roeland Luijk, Kongskilde
Johan Dahlqvist, Horsch