Foto Jan Larsson 

 

Energigrödornas ekonomi samt kalkylmetod för grödjämförelser, 2011-11-22

Föredrag av docent Håkan Rosenqvist
 
  Energigrodornas ekonomi
 
  Salixskord
 
  Totalstegkalkyl