Foto Jan Larsson 

 

EN KONFERENS KRING MODERN VATTENPLANERING

DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN

SAMVERKAN MELLAN STAD OCH LANDSBYGD
HISTORISKT PERSPEKTIV
09.30 Dagvattenkonferensen öppnas av Landhövding Göran Tunhammar
09.45 Jordbrukets vattenutveckling av Harry Linnér SLU
10.15 Utveckling av dagvattensystem av Lars Erik Widarsson, NSVA
11.00 Bebyggelseutveckling och vattenresurser i ett kulturhistoriskt perspektiv av Thomas Romberg Länsstyrelsen i Skåne
11.30 Mångfunktionella ytor ? system för framtiden av Anna-Mary Foltýn, Länsstyrelsen Skåne
JORDBRUKETS OCH STADENS BEHOV AV AVVATTNING
13.00 Markavvattning en förutsättning för jordbruk av Bengt Persson LRF
13.30 Markavvattning i relation till översvämningsrisker av Rune Hallgren LRF
14.00 Dagvattenhantering en förutsättning för stadsutveckling av Lars ? Erik Widarsson, NSVA
15.00 Frågeställningar för dikningsföretag av Anders Wärleus representant för dikningsföretag
15.30 Infrastruktur och vattenresurser av Matti Envall Trafikverket
20:e okt TEKNISKA, JURIDISKA OCH MILJÖMÄSSIGA ASPEKTER
08.30 Dimensionering av dagvattensystem i ett förändrat klimat av Marianne Beckmann VA-syd
09.00 Metodbok för lokalt omhändertagande av dagvatten samt implementering af metoderne i den kommunale sagsbehandling av Jan Burgdorf Nielsen, Köpenhamns kommun
09.30 Juridiska aspekter på markavvattning och dagvattenhantering av Lennart de Maré
10.30 Dagvatten, avloppsvatten eller inte? av Margareta Svenning Länsstyrelsen i Skåne
11.00 Hur mycket renar dagvattendammar? av Jesper Persson SLU Alnarp
KLIMATANPASSAD VATTENPLANERING
11.30 Exempel från länsstyrelseprojekt. av Göran Ewald länsstyrelsen i Skåne
12.00 Exempel från Odense, av Nena Kroghsbo Vandcenter Syd
13.30 Exempel från Helsingborg av Claes Nihlén, Helsingborgs stad
14.00 Gröna tak och fasader av Annika Kruuse Institutionen för hållbar utveckling Malmö Stad
14.30 Översiktsplanen som verktyg för modern vattenplanering av Helena Björn Lomma Kommun
15.00 Framtidsutsaga inspirationsföreläsning. av Lars Werner SMHI