Foto Jan Larsson 

 

Workshop

NoSoy - Svensk djurhållning utan soja

Sammanfattning av dagen

10.00 Soja, Fredrik Fogelberg, JTI (i fält)
11.00 Åkerbönor, Marianne Wikström, SJV och Desiree Börjesdotter, Lantmännen SW
  Hampfrökaka, Sven Erik Svensson, SLU
  Vall, Ingela Löfkvist, HIR Kristianstad och Birgitta Gunnarsson, HIR Kristianstad
  Lupin/vicker, Niklas Ingvarsson, Svenska Foder
12.00 Lunch
13.00 Djurhållning utan soja - bakgrund - sammanhang, Annika Åhnberg
13.15 Möjlig odling av proteingrödor - arealer och lönsamhet, Ulrik Lovang, Lovangsgruppen
13.35 Alternativa proteinfoder - utfodring av djurslagen, Christian Swensson, SLU
13.55 Teknisk hantering av proteinfoder, Torsten Hörndahl, SLU
14.10 Erfarenheter av minskad sojainblandning i mjölkproduktion, Per Åke Nilsson, Wanås
14.25 Produktion av mjölk utan soja och palmkärna värnar om regnskogen, Per Johan Herland
14.40 Kaffe
15.00 Nötköttet och konsumenterna,  Pär Larshans, MAX
15.20 Paneldebatt under ledning av Annika Åhnberg, Helena Allard, LRF, inleder
16.00 Avslutning