Workshop

Odlingssystemforskning för framtiden, 2011-04-27

 

10.00 Välkomsthälsning. Dave Servin, PA, Ingrid Öborn, Fältforsk
 
10.10

Odlingssystem – forskning och utbildning. Erik Steen Jensen och Ingrid Öborn.
 

10.25 Långvariga odlingssystemförsök – nyttjande av existerande långvarige försök och behov av nya försök
SLU: Göran Bergkvist, SLU

Hushållningssällskapen: Maria Stenberg, HS Skaraborg
   
12.45 Jordbrukets behov av forskning och utveckling inom odlingssystem
Forskning och innovation i LRFs livsmedelsstrategi: Lennart Wikström, Cultimedia
Hushållningssällskapen: Sven Fajersson, HS Kristianstad
Jordbruksverket: Olof Johansson, Jordbruksverket
 
13.30 Gruppdiskussioner inkl kaffe Tre viktigaste långsiktiga forskningsbehov
 
14.30 Avslutande diskussion i plenum
 
15.30 Avslut