Foto Jan Larsson 

 

Rådslag om ett nationellt tillväxtprogram för nötkött

  Tid: Måndagen den 7 mars 2011
Lokal: LRF-huset, Franzéngatan 6, Stockholm
Moderator: Lennart Wikström, Cultimedia,
Sammanfattning av dagen, Lennart Wikström

Material inför dagen:
- Fakta om nötköttsproduktion
- Programskrivning för ett nationellt tillväxtprogram för nötköttsproduktion

10.00 Inledning
Nötkött – en del av livsmedelsstrategin Helena Jonsson, LRF
10.20 Nuläge för Svensk Nötköttsproduktion
Anita Persson, SNP
10.35 Konsumentmervärden med svenskt nötkött
Maria Forshufvud, Svenskt Kött AB
11.00 Slutsatser från tidigare projekt
- HagmarksMISTRA, Inger Pehrson koordinator
- Tillväxt Nötkött Alnarp, Madeleine Magnusson SLU
- Agrovästs nöt- och lammköttsprogram, Anna Hessle SLU
11.30 En tänkbar modell - Tillväxt Trädgård
Håkan Sandin, SLU
11.55 Presentation av nationell programidé Tillväxt Nötkött
Håkan Schroeder, SLU
13.15 Hur kommer vi vidare?
Diskussion om möjligheter genom ett nationellt utvecklingsprogram.
Konkretisering av den fortsatta processen. ;