Jordbruks- och trädgårdskonferens 2011

Program
Inledning, SLU's bidrag vad gäller framtida produktionsmöjligheter, rektor Lisa Sennerby Forsse
LRF's roll vad gäller de framtida produktionsmöjligheterna, Anders Källström VD LRF
Heminredning till lågt pris men inte vilket pris som helst, Global Forestry Manager, Anders Hildeman, IKEA
Skånemejeriers resa - mot hållbar livsmedelsproduktion, Fredrik Javensköld, Skånemejerier
Framtidens lantbruk står på flera ben (powerpoint), Prof Rune Andersson SLU

Framtidens lantbruk står på flera ben, Prof Rune Andersson SLU

   
Växtodling - Aulan
  Framtidens lantbruk Prof Erik Steen Jensen SLU Alnarp
  Mullhalten - avgörande för framtida skördar, Göte Bertilsson, Greengard
   
  Långsiktig skördenivå - vad säger försöken? Lennart Mattsson, SLU Uppsala
  Aktuell marknadssituation, Stefan Atterwall, Lantmännen
Trädgård - sal 107 Alnarpsgården
  Välkomna, ordf i ämnesgrupp Frukt och Grönt, Gunilla Nordberg GRO/LRF
  Hur kan man minska miljöbelastningen i en modern växthusodling? Karl-Johan Bergstrand SLU
  Krukväxter- idag och imorgon. Hartmut K. Schüssler SLU
  Växtfestival i Alnarp- en tradition med samarbete akademi/plantskolesektor. Göran Nilsson, Movium, SLU
  Plantskoleväxter; från utvecklingsprojekt till produktion och marknadsföring - några goda exempel. Elisabeth Nilsson Elitplantstationen, Gunnel Holm, E-planta ek. förening (mycket stor fil)

 

Animalie - Crafoordsalen
"Offentlig marknad som en möjlighet"
Svensk eller importerad gris, en SLU-forskares funderingar om förhållanden i svensk grisproduktion, Anne-Charlotte Olsson, SLU
Vilka möjligheter ser LRF?, Eva-Marie Rellman, LRF
Hur arbetar Miljöstyrningsrådet? Vilka möjligheter/svårigheter finns för svenska producenter att konkurrera vid offentlig upphandling?, Monica Sihlén, Miljöstyrningsrådet
Konkreta förslag och handlingslinjer för ett helhetsgrepp från producent till konsument, Gunnar Lyckhage, utredare LRF
Borlänge kommun som det goda exemplet. Hur kan man få med fler aktörer vid offentlig upphandling, Åke Persson, Hållbar Samhällsbyggnad, Borlänge Kommun
   
Kommunal upphandling - det möjligas konst Thomas Idermark VD Kommentus (Aulan)