Foto Jan Larsson 

 

Seminarium om renkavle, 2011-02-03

Program
13.00 Mötet öppnas, Dave Servin, Partnerskap Alnarp
13.05 Renkavlens biologi, Lars Andersson, SLU Ultuna
  Hur ser problemet ut?
13.20 Utbredning och betydelse i Sverige, Henrik Hallqvist, Jordbruksverket Alnarp
13.35 Utbredning och betydelse i Europa, Dirk Kerlen, Bayer Crop Science / D
14.10 Erfarenheter från rådgivningen, Nils Yngvesson, HIR, Borgeby
14.30 Erfarenheter från praktiken, Fredrik Hallefält, Lantbrukare
  Pågående projekt
15.20 Integrerad bekämpning (mek och kem), Allan Andersson, SLU Alnarp
15.30 Allelopati, Nils-Ove Bertholdsson, SLU Alnarp
15.40 Rekommendationer, bekämpning av renkavle, Henrik Hallqvist, Jordbruksverket Alnarp
16.00 Framtiden. Hur arbetar vi vidare? Diskussion., Henrik Hallqvist, Jordbruksverket Alnarp
Sammanfattning, avslutning, Dave Servin, SLU Partnerskap Alnarp