Regional Växtodlings- och Växtskyddskonferens i Växjö 2009

Tisdag 8 dec Onsdag 9 dec
Välkomsthälsning,
Dave Servin
, SLU
Växtodling, N-gödsling mm
Försöksåret 2009
Per-Göran Andersson, HS M-hus
Fem odlingssystem i höstvete - slutrapport LS3-9009 Nils Yngveson, HIR M-hus
Marknad och gödslingsekonomi Erfarenheter av kvävegödslingsförsöken i höstvete, Skåne 2000-2008 Marcus Pedersen, HIR- M-hus
Lönsamhet i olika produktionsgrenar
Stefan Gustafsson, HS Krstianstad
Varför låga proteinhalter i sydsvensk höstveteodling 2008 och 2009 Börje Lindén
Ogräs- och svampförsök mm   Resultat av Greppa Näringens växtnäringsbalanser Cecilia Linge, Jordbruksverket, Alnarp
Årets ogräsförsök i majs- och oljeväxter Henrik Hallqvist, Växtskyddscentralen Alnarp Handsensor som prognosverktyg för N-gödsling Johanna Wetterlind, SLU Skara
Årets ogräsförsök i spannmål Henrik Hallqvist, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen, Alnarp  Kväveförsörjning i framtidens uthålliga lantbruk Erik Steen Jensen SLU
Svampsjukdomar i stråsäd 2009 - försök och erfarenheter Gunilla Berg, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen, Alnarp Varför allt fler permanenta körspår? Per-Anders Algerbo, HS M-hus
Sortprovning av Fusariummottaglighet i höstvete, rågvete och vårvete Michaela Baumgardt, HIR Malmöhus   Majs och grovfoder  
Ergosterolhalter - indirekt bestämning av svampförekomst- kan odlingsåtgärder påverka? Thomas Börjesson, Lantmännen Majstävling - resultat från Borgeby o Öland Kjell Gustafsson, Lantmännen Klas Ericsson, HS Kalmar
Sumi-Alpha 5 FW i försök med avdriftsreducerande utrustning Jan-Åke Svensson Du Pont  Utvärdering av majs i foderstaten Christian Swensson, SLU, Alnarp
Fungicidförsök i höstraps Johan Biärsjö, Svensk Raps Majssorter för olika odlingsområden Hans Thorell, Lantmännen
N-strategi i höstraps Johan Biärsjö, Svensk Raps Bertil Albertsson, Jordbruksverket, Skara  N- och P-gödsling i majs Johanna Tell, HS Skaraborg  
Potatisförsök Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall, Lina Pettersson, HS Kalmar
Kalkningsförsök i potatis Lennart Mattsson, SLU, Uppsala Vallfröblandbningar i intensiva slåttersystem Magnus Halling, SLU, Uppsala
Kväve- och fosforutlakning efter olika potatistyper Gunnar Torstensson, SLU, Uppsala  
Djupbearbetning och bevattning
Joakim Ekelöf
, SLU, Alnarp
 
Svampsjukdomar i potatis - Erfarenheter av Maxim och Revus 2009 Ulf Gustafson, Syngenta,