Foto Jan Larsson 

 

Trädgårdsodling och vattenkvalitet  resursbehov, hygien och läckage vid frilandsodling, Hässleholm 2009-09-30..2009-10-01

Introduktion Program
Markus Hoffman, KSLA, Vattenkommittén, Gunilla Nordberg, GRO, Håkan Sandin, SLU Alnarp, Tillväxt Trädgård
Resursbehov:
Harry Linnér, SLU Ultuna, Hur kan vi hushålla bäst med våra vattenresurser?
Bruno Bergmar, Bjälbo Trädgård, Ny teknik för säker odling
Ian Burns, The University of Warwick, England, How should we apply fertiliser? The importance for crops and the environment.
Torgny Näsholm, SLU Umeå, Finns det behov av nya gödselmedel Vattenhygien:
Vattenhygien
Beatrix Alsanius, SLU Alnarp, Vattenkvalitet vid odling av frilandsgrönsaker
Lars Törner/Per Nordmark, Odling i Balans, Kvalitetskrav för Södervidinge gård, en av odling i balans pilotgårdar
Anna Lindqvist, ICA, Vattenhygien och marknadskrav
Pirjo Gustafsson, LRF, Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet
Läckage
Gunnar Torstensson, SLU Ultuna, Kväveläckage från frilandsodling av trädgårdsgrödor
Marianne Bechmann, Bioforsk, Norge, Fosforläckage från frilandsodling av trädgårdsgrödor
Jenny Kreuger, SLU Ultuna, Läckage av växtskyddsmedel från frilandsodling av trädgårdsgrödor
Ett steg på vägen
Stina Olofsson, Jordbruksverket Greppa, Goda råd för bättre vattenkvalitet
Simon Langan, Macauley Land Use Research Institute, Scotland, Catchment management to reach environmental goals
Ola Gustafsson, Länsstyrelsen, Vattenstrategiska enheten, God vattenkvalitet genom vattendirektivet