Foto Jan Larsson 

 

Entreprenörskap och tillväxtföretag inom lantbruksnäringen,
2009-09-29

Referat från seminariet som pdf-fil (flera av rubrikerna nedan är länkar till visade presentationer!)
 

Inledning, Bengt Persson, LRF Möjligheter och problem vid mjölkföretagets expansion, Jerker Nilsson, SLU
Hur definierar man en entreprenör, Ann-Marie Camper, Ideon Agrofood   Att växa sig stor, Alexandra och Carl-Johan von Schwerin, Skarhult och HS Kraft
Lantbruksföretagets tillväxtstrategi, Anders Hörnstein/Anders Joelsson Emåmejeriet - tankar kring tillväxt, Patrik Evertsson, Emåmejeriet
Paneldebatt med bl.a. Joakim Larsson, Swedbank och Mikael Rubin, Handelsbanken