Foto Jan Larsson 

 

Lokal och regional klimatanpassning -
möte kring relevant forskning vid SLU Alnarp och Lunds Universitet

Efterhand tillkommer powerpointpresentationer som länkar nedan!

  Välkommen, inledning, syfte och mål med mötet: vicerektor för forskningsfrågor vid LU, professor Sven Strömqvist
  Vad innebär en klimatförändring? - det klimatologiska perspektivet: Markku Rummukainen (LU)
  Tema 1: Energi och transport
Biodrivmedel: Pål Börjesson (LU) + Jan-Erik Mattsson (SLU), Transport: Bengt Holmberg, (LU), Vindkraft i människors landskap: Karin Hammarlund (SLU)
  Tematiska gruppdiskussioner
  Lunch
  Tema 2: Skog, jordbruk och natur
Effekter och anpassningar i skogsbruket: Ben Smith (LU) + Johan Bergh, Kristina Blennow (SLU), Sjukdomsvektorer: Rickard Ignell (SLU), Klimatförändringens direkta och indirekta effekt på biologisk mångfald: Henrik Smith + Martin Sykes (LU), Växthusgaser från djurstallar: Knut-Håkan Jeppsson (SLU)
  Kaffe med tematiska gruppdiskussioner
  Tema 3: Människan och staden
Aerosoler: konflikt mellan klimat och hälsa: Erik Swietlicki (LU), En stad till fots - det lekfulla som uthålligt stadsbyggnadselement: Fredrika Mårtensson (SLU), Markanvändning: Stefan Anderberg (LU), Gröna tak- ett steg mot den hållbara staden: Tobias Emilsson (SLU)
  Paus med tematiska gruppdiskussioner
  Paneldebatt: Hur planera för en klimatförändring?
Lisa Sennerby-Forsse, rektor SLU (moderator), Henrik Smith (LU), Anders Lindroth (LU), Anette Bramstorp (Hushållningssällskapet), Fredrika Mårtensson (SLU) Jan Linder (Skogsstyrelsen), Stina Westlin, projektledare klimatanpassningsprojektet Länsstyrelsen Skåne Mattias Örtenvik (miljöansvarig EON Norden), Gösta Bergenheim (ordförande i Sydsams klimatberedning)