Foto Jan Larsson 

 

Alnarps Nötköttsdag 19 november 2008

Smarta lösningar - öka lönsamheten!

Moderator: Anna Kristoffersson, Ordf. Skånes Nötköttsproducenter
Foder
Ekonomiska och klimatsmarta foderstrategier, Cecilia Lindahl, Taurus
Byggnader
Termisk närmiljö i väderskydd, Knut-Håkan Jeppsson, SLU, Alnarp
Kostnadseffektiva utomhusytor, Hans von Wachenfelt, SLU, Alnarp (Uppsats)
Renhet hos ungtjur i liggbås, Anders Herlin, SLU, Alnarp
Reflektioner över f.m. samt Rätt hus i rätt tid till rätt pris - byggnadsrådgivarnas erfarenheter i Skåne? och Reflektioner över e.m. samt Trendspan - Vad behöver vi veta mer om?  Malin Johansson, och Maria Mickelåker, Hushållningssällskapet Kristianstad
Djurhälsa
Det optimala mottagningsstallet, Kristin Petersson, SLU, Alnarp (Uppsats)
Kontrollprogram för dikor i utedrift, Anita Jonasson, Svenska Djurhälsovården
Management
Arbetseffektiv mellankalvsuppfödning, Elise Bostad, SLU, Alnarp
Lönsam dikalvproduktion, Karl-Ivar Kumm, SLU, Skara