Foto Jan Larsson 

 

Seminarium i Alnarp 16 okt 2008

Kraftvärmeverket i Örtofta -
energi från förnybara bränslen

  Sammanfattning av dagen
Bengt Svennerstedt, SLU

 

  Presentation av kraftvärmeverket i Örtofta
Peter Ottosson, projektledare, Lunds Energi AB, Lund
  Skogsbränslen och skogsindustriavfall
Urban Blomster, vd, Södra Skogsenergi AB, Växjö
  Affärsutveckling - närodlade stråbränslen till kraftvärmeverk
Jan-Erik Mattsson, forskare, SLU, Alnarp
  Energigrödornas ekonomi
Håkan Rosenqvist, forskare, Billeberga
  Park- och trädgårdsavfall som biobränsle
Christina Johansson, forskare, SLU, Alnarp
  Miljökonsekvenser för Örtofta verket
Peter Ottosson, projektledare, Lunds Energi AB, Lund