Foto Jan Larsson 

 

Seminarium i Alnarp måndag 9 juni 2008

Klosettvatten till energigrödor

  Referat med diskussion
  Klosettvatten i kretslopp - erfarenheter från Lunds kommun
Anna Wilhelmsson Göthe, marknadschef vid Lunds Renhållningsverk
Sven-Erik Svensson
, universitetsadjunkt vid SLU Alnarp
  Regelverk och kvalitetssäkring av produkter från klosettvattensystem
Ola Palm, utvecklingschef vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala
  Avlopp och smittspridning - säker näring i kretslopp
Annika Nordin, doktorand vid institutionen för energi och teknik, SLU Ultuna
  Klosettvatten - en resurs för lantbruket?
Bengt Persson, ledamot i LRF:s förbundsstyrelse och lantbrukare i Ängelholm
  Kan klosettvatten på åkermark accepteras av livsmedelsindustrin?
Lars Sjösvärd, chef för affärsutveckling inom division spannmål, Lantmännen Lantbruk
  Klosettvattengödslad energigröda blir etanol och biogas
Lovisa Björnsson, docent vid avdelningen för bioteknik, Lunds universitet
  Förutsättningar för kretslopp - erfarenheter från Fårö-projektet
Repr. från tekniska förvaltningen, Gotlands kommun
  Kvalitetssäkring hushållsnära avloppsfraktioner
Ola Palm, utvecklingschef vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala
  Biogas och etanol från klosettvattengödslad hampa
Emma Kreuger, Lunds Universitet