Foto Jan Larsson 

 

   

Workshop 1 april 2008 kl. 09.00-12.00 SLU Alnarp

Havtorn - livsmedelsråvara med mervärden!

Rapport från workshoppen, Kimmo Rumpunen, Växtförädling, SLU Balsgård
 
Havtorn - nya sorter och nya möjligheter, Kimmo Rumpunen, Växtförädling, SLU Balsgård
 
Havtorn ur ett hälsoperspektiv, Klas Sjöberg, Medicin, Universitetssjukhuset i Malmö
 
Hälsosamma lipider i havtorn, Patrick Adlercreutz, Bioteknik, Lunds Universitet
Abstract
 
Karotenoider och tokoferoler i havtorn, Staffan Andersson, Hortikultur, SLU Alnarp
 
Odling och skörd av havtorn, Ingrid Björklund, SLU Torslunda
 
Ekologisk odling och ekologiska produkter av havtorn, Christer och Gunilla Strandå, Strandå ekologiska odlingar, Öland
 
Småskalig produktutveckling baserat på havtorn, Henriette Schmidt, SLU Torslunda
 
Hur tillverka havtornsprodukter i industriell skala?, Ingegerd Sjöholm, Livsmedelsteknik, LTH, Lunds Universitet