Foto Jan Larsson 

 

Seminarium 6 feb, 2008 kl. 09.00-16.00 SLU Alnarp

GMO-seminarium

Ett referat skrivet av Dennis Eriksson SLU Alnarp finns på Forskarbloggen
Moderator: Annika Åhnberg
Det gröna kunskapssamhället
Peter Sylwan
Ekologiska Lantbrukares syn på genmodifierade grödor
Peter Einarsson
Är samexistens möjlig - godkännandeprocess och regelverk Jenny Andersson SJV
SJVs rapport om genetiskt modifierade herbicidtoleranta grödor och miljömålen
Magnus Franzén  SJV
Ekonomisk nytta för odlare och samhälle
Sone Ekman SLI
Hur kan växtbioteknik nyttjas i växtförädlingen?
Arnulf Merker SLU Alnarp
GMO-majs som foder i djurproduktionen
Mattias Zetterstrand, Monsanto
Odling av Amylopektinpotatis ger många fördelar
Kristofer Vamling BPS
Praktiska case - analyser för kvalitetssäkring
Patrik Stolt, Scanbi Diagnostics
Konsumentattityder till GMO över tiden
Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm