Foto Jan Larsson 

 

Seminarium 17 januari, 2008. kl. 10.00-16.00 SLU Alnarp.

Från frö till färdig olja - rapsens konkurrenskraft som livsmedelsolja

    Välkommen - Dave Servin, Partnerskap Alnarp

Inledning - Överblick
Rapsoljans marknadsposition och profil Johan Biärsjö, VD Svensk Raps
 
    Rapsoljan konkurrenskraft som vegetabilisk olja
Rapsoljan - Miljöprofil (LCA) och egenskap som funktionell ingrediens. Fil.Dr Jan Olof Lidefelt, AarhusKarlshamn AB
 
    Möjligheter i växtförädlingen
Bioteknikens möjligheter i raps. Prof. Arnulf Merker, SLU
    Höstraps - nya hybridsorter. Framtidsmöjligheter för såväl livsmedel som bioenergi.
Jan Willhem Buins, Pioneer, Tyskland och Roland Lyhagen, Svalöf Weibulls
Utveckling av Nexera (nya sorter, vår-, höst.) Johan Henrysson, Morten Poulsen, Ralf Larsen DowAgro Science
 
    Utmaningar för industrin
ISO 22 000 och HACCP - kvalitetssäkring från frö till färdig olja. Kvalitetschef Bengt Petersson, AarhusKarlshamn AB
Praktiska erfarenheter av kvalitetssäkring från sättpotatis till chips, Jan Arne Broen, Kraft Food Norge och Trond Anstensrud DuPont Norge