Foto Jan Larsson 

 

Regional Växtodlings- och Växtskyddskonferens i Växjö 2007

Klicka på länkarna nedan för att ladda hem presentatörernas powerpointpresentationer (som pdf-filer). En utförligare dokumentation finns i konferensrapporten.

Program 5 dec
09.15 Framtida utveckling av priser på produkter och produktionsmedel
Bengt Jonsson, Statens Jordbruksverk
09.45 Hur skall vi gödsla med de nya priserna
Bertil Albertsson, Statens Jordbruksverk
10.15 Kaffe
10.45 Vitklöver som kväveförsörjare i stråsäd och raps
Göran Bergkvist, SLU, Uppsala
11.10 Fyra odlingssystem i höstvete, LS3-9009
Nils Yngvesson, HIR Malmöhus
11.30 Kvävestegar på Lönnstorp under 14 år
Johannes Åkerblom, HIR Malmöhus
11.50 Kväve till maltkorn, L3-2275
Magnus Olsson, HIR Malmöhus
12.10 Försök med mikronäringsämnen
Albin Gunnarsson, Svensk Raps
12.30 Lunch
13.30 Växtnäringsläckage i olika odlingssystem
Helena Aronsson, SLU, Uppsala
13.55 Klimatgas-emission från jordbruksmark
Siegfried Fleischer, Halmstad Högskola
14.20 Effekter av vall i växtföljden på kolbindning, mullhalter och N-gödslingsbehov
Göran Bergkvist, SLU, Uppsala
14.40 Tillgång på bekämpningsmedel
Camilla Thorin, Kemikalieinspektionen
15.10 Kaffe
15.40 Sockerbetornas konkurrenskraft
Ola Cristiansson, Danisco
16.00 Jordbearbetning till sockerbetor
Robert Olsson, SBU
16.20 Aphanomyces i sockerbetor: mer än man ser
Åsa Olsson, SBU

Program 6 dec
08.45 Efterverkan av herbicider
Karin Jahr, SJV, Linköping
09.05 Behovsanpassning av ogräsbekämpning genom bildanalys
Knud Nissen, Lantmännen, Lidköping
09.30 Kaffe
10.00 Resistensförädling mot bladmögel i potatis
Kristofer Vamling, BASF Plant Science, Svalöv
10.25 Resultat från bladmögelförsök
Lars Wiik, SLU, Alnarp
10.50 Betningsförsök mot Rhizoctonia och andra skadegörare i potatis
Mats Andersson, Bayer Crop Science, Sverige
11.10 Jordbearbetning och såteknik för etablering av höstraps
Johan Arvidsson, SLU, Uppsala
11.35 Lunch
12.35 Vallodlingssystem
Ingemar Gruvaeus, HS-Skara
13.00 Svampförsök i stråsäd 2007
Torbjörn Ewaldz, SJV; Alnarp
13.30 2007 ? ett rostår i stråsäd
Gunilla Berg, SJV, Alnarp
13.55 Rödsotvirus i höstsäd
Torbjörn Ewaldz, SJV, Alnarp
14.15 Betning mot kornets bladfläcksjuka
Lars Wiik, SLU, Alnarp
14.40 Rhizomania i sockerbetor
Britt-Louise Lennefors, Syngenta Seed
15.00 Avslutning och kaffe