Foto Jan Larsson 

 

Framtidsvision - Skånsk och sydsvensk växtodling 2020

  Dokumentation från konferensen.
Kommande klimatförändringar och deras inverkan på odlingsförutsättningarna,
Thomas Hickler
, Naturgeografen, Lunds Universitet
Framtidens företagsstruktur och ekonomiska förutsättningar för lantbruksnäringen,
Harald Svensson
, Statens Jordbruksverk.
Hur ser framtidens växtskydd ut,
Göran Magnusson
, DuPont
Hur kommer precisionsodlingen att se ut i framtiden?
Kjell Gustafsson
, Svenska Lantmännen
Hur ser ekonomin ut i reducerade jordbearbetningssystem,
Jens Erik Ørum, KVL, Køpenhamn
Maskinteknik och praktisk tillämpning,
Mullsådd
Christer Nilsson
, SLU
Maskinteknik och praktisk tillämpning,
Nils-Gustav Nilsson
Planagården
Maskinteknik och praktisk tillämpning,
Johan Yngwe
, HIR Malmöhus
Maskinteknik och praktisk tillämpning,
Ingvar Sundelöf
, Väderstadverken
Historik och framtid,
Christer Nilsson
, SLU