Foto Jan Larsson 

 

Jordbruks- och trädgårdskonferens 28 februari 2007

Nya möjligheter för jordbruks- och trädgårdsnäringen

  Dokumentation från konferensen.
Inledning, koordinator Dave Servin, Partnerskap Alnarp
Internationell översikt - prisbild - produktion - konsumtion, Peter Lundberg, LRF
Forskningens möjligheter till nya grepp, Eva Pettersson Forskningschef SLF
SLU Alnarp i förändring, dekanus Roland von Bothmer, SLU
Tankar kring framtida jordbrukspolitik, jordbruksminister Eskil Erlandsson
Jordbruksverket till nytta för den gröna sektorn, stf generaldirektör Christina Huhtasaari, SJV
Tillväxtprogram Trädgård inom Partnerskap Alnarp, Håkan Sandin, SJV
Trädgårdsdelen,

Inledning, Gunilla Nordberg GRO/LRF
Den asiatiska marknadens möjligheter, Bengt Persson, LRF
Presentation av en svensk-kinesiskt satsning
Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion- hot och möjligheter, Bengt Söderlind, Mäster Grön
  Antioxidanter i frukt och grönt, Marie Olsson, SLU
Jordbruksdelen

Spannmåls- oljeväxtmarknaden mot nya höjder lokalt Kenneth Normark, Söderslättsgruppen
Slättäng & Trollenäs historik - problematik - framtidsvision Jacob Bennett och Ulf Trolle

 

Ulf Trolle             Jacob Bennett

Ekonomin i grödval och produktionssätt, Stefan Gustavsson, HIR
Bioenergigrödor och odlingssystemförsök på Lönnstorp i Alnarp  Christer Nilsson, SLU Alnarp
Bioenergigrödor gödslade med kretsloppsprodukter - Gunnar Svensson, SLU Alnarp
Avslutning, Roland von Bothmer, SLU och Gunilla Nordberg, GRO/LRF