Svenskt lantbruk - miljöfarlig verksamhet eller storproducent av ekosystemtjänster?

Det finns ett stort behov av en öppen dialog om livsmedelsproduktion för att minska klyftorna och öka förståelsen mellan personer med olika tankar kring detta ämne. En dag där alla röster får höras och där en dialog mellan studenter/övriga deltagare och föredragshållare är själva kärnan. Föredragshållarna är väl insatta i ämnet och ska informera och delge sin bild av hållbar livsmedelsproduktion.

Föredragshållarna är:

Elin Röös, forskare vid SLU - forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och hållbar markanvändning ur många olika vinklar. Det handlar t.ex. om att bedöma miljöpåverkan från olika livsmedel och produktionssystem och att beräkna klimatpåverkan och markanvändning förknippade med olika kostmönster. Hur föder vi 10 miljarder på ett hållbart sätt? Elin kommer prata om de utmaningar vi står inför då det gäller att föda världens växande befolkning samtidigt som den miljöpåverkan som livsmedelsförsörjningen orsakar kraftigt måste minska.

Peter Borring - lantbrukare med ekologisk och konventionell växtodling, fd ordf för LRF Östergötland. Svenskt lantbruk utifrån vårt landskap. Peter beskriver sin roll som lantbrukare, vad vi odlar i vårt landskap idag och siar in i framtiden om vad vi kan och bör odla.

Inger Pehrson - konsult, Palustre AB. Svenskt lantbruk - miljöfarlig verksamhet eller storproducent av ekosystemtjänster? Behöver vi lantbruk i Sverige? Eller tvärtom - finns det anledning att expandera det svenska lantbruket? Det är komplexa frågor som kräver ett helhetsperspektiv. Det gäller också att kunna skilja på vad som är globalt och vad som är svenskt.

Åsa Odell - är moderator och diskussionsledare under dagen. Är lantbrukare i södra Skåne och har förtroendeuppdrag bl.a. som vice ordförande i LRF

Jozefine Nybom - är också moderator och diskussionsledare under dagen. Är forskarstuderande och lärare vid SLU i Alnarp

Välkomna!

Tid och plats

Fredagen den 27 mars 2020, Alnarp i Aulan,Alnarpsgården, Sundsvägen 8, Alnarp 13.00 - 16.00

Deltagaravgift

Fritt

Anmälan

Görs på denna sida, senast 24 mars

Mer info

jan.larsson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta jan.larsson@slu.se

Arrangör

Kårerna vid SLU Alnarp i samverkan med Partnerskap Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

 

Program

13.30

Introduktion

13.40

14.10

Bensträckare

14.15

14.45

Fika

15.10

Paneldebatt

16.00

Slut

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU