Alnarpskonferensen 2020: Jordbruksmarken - vad gör vi med den?

FN:s senaste klimatrapport Climate change and land, IPCC-rapporten, satte ökat fokus på markanvändningen i världen. Alnarpskonferensen 2020 handlar därför om hur forskning leder till politik, hur lantbruket kan minska sin klimatpåverkan och om hur förändrade matvanor påverkar markens användning. Och vilken roll har egentligen SLU i jakten på sanningen?
Konferensen avslutas med en aktuell paneldebatt 'Hur får producenterna betalt för sitt hållbarhetsarbete?'

Välkommen till en dag om det viktigaste vi har ? själva jorden

Tid och plats

Torsdag 23 januari 2020 kl. 09:30-16:00, Aulan, Alnarpsgården, Alnarp

Deltagaravgift

Fritt Just nu 178 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 18 jan 2020.

Mer info

per.m.hansson@slu.se eller jan.larsson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta carl.otto.swartz@slu.se

Arrangör

SLU Partnerskap Alnarp, LRF Skåne och Kompetenscentrum företagsledning.

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

Deltar på lunchen

Deltar på slottsmiddagen

 

Programledare: Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare för Partnerskap Alnarp.

09.30

Kaffe

10.00

Inledning Carl Otto Swartz, Partnerskap Alnarp

10.10

Hur ska man tolka alla rapporter? Lennart Wikström, Lantbrukets Affärer

10.40

SLU´s roll i jakten på sanningen om den hållbara markanvändningen Maria Knutson Wedel, Rektor SLU

11.20

Hur kan lantbruket minska sin klimatpåverkan - och hur mycket? Ulf Sonesson, Forskningschef RISE

12.00

Lunch

13.00

Hur blir det politik av all forskning? Kristina Yngwe, Ordförande i Miljö och jordbruksutskottet

13.40

Förändrade matvanor - hur påverkas markanvändningen? Håkan Jönsson, Docent, Avdelningen för etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet

14.20

Kaffe

14.40

Hur får producenterna betalt för sitt hållbarhetsarbete? Moderator Lennart Wikström

- Maria Hofvendahl, Skånemejerier

- Bengt Persson, Vd Foodhills

- Johan Nilsson, Lantbrukare, Rosersbergs Gård

15.40

Summering

16.00

Avslutning

16.30

Slottsmiddag med föredrag om cidertillverkning och provsmakning Skånska Agronomklubben, Sveriges Hortonomförbund och Skånska Lantmästarklubben

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU