Partnerskap Alnarp
Hem
[ Logga in ]

Lantbrukets restprodukter som biogassubstrat

Biogas Syd tillsammans med SLU Alnarp / SLU Partnerskap Alnarp bjuder in till ett biogasmöte med fokus på lantbrukets restprodukter som biogassubstrat.

Vad finns bortom gödseln? Vi pratar om bland annat betblast och halm - teknik insamling, rötning och lagring. Och våra gäster från Danmark (Danish Biogas Association och Voerdingborg Biofuel) och Tyskland (bl a German Biomass Research Center) kommer även att ge oss insyn i aktuella trender att tillvarata lantbrukets biogaspotential i sina respektive länder.

Energimyndigheten medverkar för att reda ut do`s and dont`s för användning av substrat från lantbruket utifrån produktionsstöd för biogas enligt Förordning (2022:225) och hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Efter lunch samma dag bjuder Biogas Solutions Research Center (BSRC) in till ett start-möte för projektet:
Jordbrukets potential för att bidra till övergången till fossilfri industri i sydvästra Sverige

Projektet kommer att beräkna potentialen för biometan och koldioxid-produktion där vi inkluderar intensifierad växtodling, användning av nya rötningstekniker, omsättning av näringsämnen samt konsekvenser för uppbyggnaden av mark-kol. Dessutom kommer vi under projektet att försöka identifiera de viktigaste aktörerna och nyckelfaktorerna för implementering. VI välkomnar alla intresserade till detta startmöte.

/Varmt välkommen

Tid och plats

Tisdag 6 dec, Alnarp, förmiddag i Aulan, Alnarpsgården och eftermiddagen i Stora Sessionssalen, Slottet Alnarp

Deltagaravgift

Fritt.

Just nu 49 anmälda

Anmälan

Görs på denna sida senast 1 december. Max 60 deltagare!

Mer info

Sabine Täuber (Biogas Syd) sabine.tauber@skaneskommuner.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta sabine.tauber@skaneskommuner.se

Arrangör

SLU Partnerskap Alnarp och Biogas Syd .

Anmälningsblankett:

Email

För- och efternamn

Ev. organisation

Deltar på


Specialmat etc.


 

Program

09.00

Frukostmingel

09.30

Välkommen från SLU och Biogas Syd

Biogasutveckling, trender och nya substrat på frammarsch.

Danmark: Bruno Sander-Nielsen, Danish Biogas Association

Tyskland: Professor Walter Stinner, German Biomass Research Center

Skåne och södra Sverige: Biogasboom i klimatklivet. Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne och Sabine Täuber, Biogas Syd

Biogassubstrat och hållbarhetskriterier - dos and donts. Hanna Hanning, Energimyndigheten

10.30

Lantbrukets restprodukter och vall - insamling, lagring och rötning: spaningar från forskning, demoprojekt och kommersiell etablering

Carina Gunnarsson, RISE - en syntes på forsknings- och demoprojekt kring lantbrukets restprodukter - fokus på halm

Bernd Verworner, German Biomass Research Center - fokus på betblast och samlagring & samrötning av betblast och halm

Mikkel Kiil, Vordingborg Biofuel: teknik och affärsmodell för storskalig rötning av halm

Emma Kreuger, LTH - samrötning av slam och halm

Sven-Erik Svensson, SLU Alnarp: Ekologisk intensifiering av jordbruket för hållbart uttag av biogassubstrat

12.00

Lunch och tid att snacka

13.00

BSRC tar över stafettpinnen för uppstartsmöte av projektet Jordbrukets potential för att bidra till övergången till fossilfri industri i sydvästra Sverige

15.00

Slut

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU