Partnerskap Alnarp
Hem
[ Logga in ]

Vall som råvara i växtproteinfabriker

Demo av skörd i fält och fraktionering av lucern i Alnarps Växtproteinfabrik

Vall i växtföljden innebär många fördelar jämfört med växtföljder som enbart består av ettåriga grödor: förbättrad markstruktur, mer kol i marken, ökad bördighet, minskade förluster av växtnäring, samt att vallen är en avbrottsgröda som kan minska problem med ogräs, växtsjukdomar och skadegörare. I slättlantbruk utan djur saknas dock i de flesta fall avsättning för vallgrödan, vilket innebär en begränsad areal av vallen på slätten.

Att extrahera protein ur vallbiomassa kan öppna upp för nya användningsområden, genom att proteinrika och fiberrika fraktioner separeras från varandra. Proteinfraktionen kan användas som proteinfoder eller processas vidare för att ingå i livsmedelsprodukter, medan fiberfraktionen kan användas som t.ex. grovfoder, biogasråvara, torversättare eller jordförbättring.

Vid demodagen studerar vi skörd av lucern-vall i fält på Lönnstorp, och får även se det första steget i fraktionering av den skördade lucernen i Växtproteinfabriken vid Alnarps Egendom.

Diskussion om framtiden för konceptet Mer vall på slätten

Efter demonstrationerna bjuds deltagarna in till diskussion kring resultaten från projektet Mer vall på slätten, och hur dessa resultat kan användas i praktiken och leda vidare till nya forsknings- och utvecklingsprojekt samt tillämpning i praktiken

Cirkatider: Lönnstorp, Bomhögsvägen 4, Lomma, kl 13.00, Alnarps egendom, Mellangårdsvägen 6, Lomma, kl 14.00

Varmt välkomna!

Tid och plats

Torsdag 27 oktober 2022 13.00-16.00, Lönnstorp och Alnarp

Deltagaravgift

Deltagande är gratis

Anmälan

Görs på denna sida senast 25:e oktober.

Mer info

Annie Drottberger annie.drottberger@slu.se och Georg Carlsson georg.carlsson@slu.se

Arrangör

Dagen arrangeras av projektet Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion, som startade 2020 och löper till och med december 2022, med finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning och SLU Partnerskap Alnarp.

Anmälningsblankett:

Email

För- och efternamn

Ev. organisation

Specialmat etc.

 
,
Lucernfält. Foto Georg Carlsson, SLU Alnarp

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU