SUFs sommarmöte

Årets tema är sockerbetsförädlingen vid DLF Beet Seed och ny utsädeslagstiftning, dels fortsatt presentation av verksamhet vid Institutionen för växtförädling

Vi hälsar alla med ett intresse för växtförädlings- och utsädesfrågor varmt välkomna!

Tid och plats

fredagen den 3 juni 9-12 i Crafoordsalen i Alnarp

Deltagaravgift

Fritt

Anmälan

Görs på denna sida, senast den 31 maj

Mer info

Anders.Nilsson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta Anders.Nilsson@slu.se

Arrangör

Sveriges Utsädesförening och Institutionen för växtförädling, SLU Alnarp i samverkan med SLU Partnerskap Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

Deltar på

 

Program

09.30

Kaffe

10.00

Välkomsthälsning Otto von Arnold, ordf för SUF

10.05

Förädlingsverksamhet vid Institutionen för växtförädling Anders Carlsson, SLU

10.25

Sockerbetsförädlingen vid DLF Beet Seed Joakim Herrström, DLF Beet Seed

10.45

EUs nya utsädesdirektiv Ingrid Karlsson, Jordbruksverket

11.05

Konsekvenser av kriget i Ukraina Bengt Persson, SUF

11.15

Paneldiskussion om växtförädlingens betydelse

11.45

Sommarmötet avslutas.

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU