Partnerskap Alnarp
Hem
[ Logga in ]

Strategier för ett lyckat generationsskifte

Att överlåta fastigheter mellan generationer är ofta en svår nöt att knäcka. Knut Wahlstedt har stor erfarenhet av denna fråga och kommer på detta seminarium att redogöra för de olika aspekter som kan vara aktuella vid ett generationsskifte, främst frågan om de mjuka värdena. Till sin hjälp har han även ett verktyg, Företagaren Plan B, med vilket diverse aspekter kan belysas, t.ex. de mer ""matematiska""

Varmt välkommen på detta seminarium

Tid och plats

Tisdag 22 feb 2022 13.00-15.30, enbart digitalt deltagande

Deltagaravgift

Fritt.

Just nu 18 anmälda

Anmälan

Görs på denna sida senast 22 februari.

Mer info

Jan Larsson Seminariet sker på plats i Alnarp för Lantmästarstudenter (som också kan delta digitalt). Du som inte läser till lantmästare nu är välkommen att delta digitalt

Arrangör

Dagen arrangeras av SLU Partnerskap Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För- och efternamn

Ev. organisation

Deltar på
 

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU