Partnerskap Alnarp
Hem
[ Logga in ]

Olika strategier för enskilda lantbrukare

Svenskt lantbruk har under en lång tid i huvudsak förlitat sig på att vara bulkproducenter till kooperativa föreningar och andra som ansvarat för försäljningen

Bengt Persson är lantbrukare, var den mest drivande i uppstarten av Foodhills i Bjuv och nu ägnar han mycket tid som VD för proteinfabriken Gro Pro.

Bengt ger sin syn på hur en enskild lantbrukare ska tänka vad gäller sitt företags framtida strategi.

Tid och plats

Torsdag 10 feb 2022 13.15-15.00, enbart digitalt deltagande

Deltagaravgift

Fritt.

Just nu 4 anmälda

Anmälan

Görs på denna sida senast 10 februari.

Mer info

Jan Larsson Seminariet sker på plats i Alnarp för Lantmästarstudenter (som också kan delta digitalt). Du som inte läser till lantmästare nu är välkommen att delta digitalt

Arrangör

Dagen arrangeras av SLU Partnerskap Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För- och efternamn

Ev. organisation

Deltar på
 

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU