Foto Jan Larsson 

 

 

Vägledning/hjälpreda ansökan

  1. Mer utförlig vägledning finns som pdf-fil
  2. Inmatning sker alltid elektroniskt, klicka här.
  3. Spara den ifyllda ansökan genom att klicka på Spara-knappen längst ner i ansökningsformuläret.
    Dessutom skickas samma ansökan, utskriven och undertecknad med blå skrift i pappersformat till SLU, Parterskap Alnarps kansli, Box 53, 230 53 Alnarp tillsammans med ev. övriga handlingar (bilagor) där handlingarna diarieförs.
  4. Vid nästa möte med ämnesgruppen kommer ansökan att behandlas. Sista ansökningsdagar är 15 feb och 15 okt.