Alnarps trädgårdskonferens 21-22 jan 2009

Innehåll Den första dagen inleds med en inspiratör som har Europa som arbetsfält. Intressanta projekt presenteras av näringen och forskare vid SLU i samverkan. På kvällen erbjuder vi en branschmiddag på Flädie Mat & Vin. Under den andra dagen presenterar en rad företrädare för näringen och forskare möjligheter och hinder för tillväxt i en föränderlig värld.
Vi bjuder in företag/organisationer att ställa ut under konferensen.
Anmälan måste ske här, senast 14 jan 2009, dvs det är lite sent nu
Deltagaravgift Se anmälan, 800 kr för båda dagarna
Plats Aulan, Sundsvägen 6, Alnarp (4 på karta)
Tidpunkt Onsdag 21 jan - torsdag 22 jan 2009
Arrangör Ett arrangemang av Tillväxt Trädgård, Partnerskap Alnarp och Stiftelsen Lantbruksforskning
Mer info Monica Johannesson
Utställare Speciellt för utställare
   
  Program onsdag 21 jan: Året som gått
08.00 Registrering, Kaffe med snittar, Branschutställning
09.00 Välkommen, dekan Tiina Sarap, SLU Alnarp
09.10 Inledning: Håkan Sandin, Tillväxt Trädgård, Gunilla Nordberg, LRF/GRO, ordf i Partnerskap Alnarp ämnesgrupp Frukt & grönt och Eva Pettersson, SLF
10.00 Kolleger eller konkurrenter - har vi något val? Eva Wildmark, journalist
11.00 Introduktion till valbara spår/tema
Potatis/Marknad Frukt o bär Frilandsgrönsaker Växthusgrönsaker Prydnadsväxter Naturens betydelse för hälsan
Lokal Aulan Stallet Ladan Sal 106 Sal 107 Rehab
Moderator Lena Ekelund/Dave Servin Birgitta Svensson Marie Olsson Marcus Söderlind Hartmut K. Schüssler Håkan Sandin
11.10 Så här handlar vi potatis- Introduktion och GFK-under-sökning av konsumentvanor, Lars Elofsson Svensk Potatis SuProFruit - en intressant konferens
Sven-Axel Svensson, SLU Alnarp
Maskinell skörd av vitkål, Christina Marmolin, HS Skaraborg Biologisk bekämpning av rotpatogener i växthus, Sammar Khalil, Malin Hultberg LED-belysningens inverk.an på kortdagsväxterna krysanthemum, kalanchoe, julstjärna, Hartmut K. Schüssler SLU Alnarp & Karl-Johan Bergstrand SLU Alnarp
Miljökrukan, miljövänliga komposterbara krukor till kruk- och utplanterings-växter, Owe Dahlqvist Hörnhemshandelsträdgård
Bredare prydnadsväxtsortiment för tidig vårförsäljning "Vårflirt", Marianne Lihné Carlsson Lihnés Gröna Fingrar
Alnarps rehab trädgård, om verksamheten, Lena Welen Andersson, SLU Alnarp
11.30 Konsumenternas och handelns attityder till potatis, Sara Spendrup SLU Alnarp Ekologiska äpplesorter och växtförädling av äpple, Hilde Nybom SLU Balsgård Japanska gröna salladslökar, hållbart, nyttigt och gott?, Marie Olsson SLU Alnarp

Ny produktion av kryddörter på friland, Lotta Nordmark SLU Alnarp
Klimatfaktorers inverkan på svamp-sjukdomar: Mjöldagg Gråmögel, Guy Svedelius Alnarps rehab trädgård, om verksamheten, Lena Welen Andersson (forts)
12.00

Lunch, branschutställning

13.00 Exponering av potatis i butik, AnnaKarin Hamilton Svensk Potatis
Potatisodlare informerar konsument i butik, Paulina Jonsson, Rolf Lindholm Växa Halland
Nya a ogras-bekämpningsmetoder i ekologisk och integrerad fruktodling, David Hansson, SLU Alnarp Tillbaka till rötterna, Rolf Stegmark, Findus Klimatfaktorers inverkan på svampsjukdomar Gråmögel, Inger Christensen, Grön kompetens AB
 
Hållbar produktion av blommor i Sverige, Danmark, Tyskland, Klara Löfkvist HIR Malmöhus, Anna-Karin Johansson Vendel Trädgårdsrådgivning
Att spara energi och retardera utplanterings-växter med mörkläggningsgardiner, Hartmut K. Schüssler SLU Alnarp
Biologiskt växtskydd framtidens möjlighet i prydnadsväxter, Anna-Karin Johansson Vendel Trädgårdsrådsgivning
Rätt bevattning-nyckeln till en lyckad produktion, Klara Löfkvist HIR Malmöhus
Alnarps rehab trädgård, visning, Fredrik Taunitz, SLU Alnarp
13.30 Potatisens smakord, Kari Pettersson Svensk Potatis Hallon och nya bär samt Tunnelodling, Birgitta Svensson SLU Alnarp Ekonomi i frilandsgrönsaker , ekologisk resp konventionell odling, Bengt Håkansson SLU
"Fresch cut" rotfrukter, Lisa Rydenheim ex-arbete
Mykorritza i torvbaserat odlingssubstrat, Siri Caspersen SLU Alnarp Mats Johansson Kron Bara Mineraler AB Alnarps rehab trädgård, forts
14.00 Framtidens bevattning av potatis, Abraham Joel SLU Ultuna och Joakim Ekelöf SLU Alnarp Hur kan äpplekvalitet och lagringsduglig-heten förbättras Ibrahim Tahir SLU Alnarp Nya produktionssystem för gul lök ökar skörden samt ger bättre kvalitet och lagringsduglighet, Fredrik Fogelberg JTI Ekonomi i tomat och gurka, ekologisk resp konventionell odling, Bengt Håkansson SLU Alnarp Naturens betydelse för hälsan Johan Ottosson, SLU Alnarp
14.30

Fika

15.00 Ny teknik för potatissättning, Anders Andersson Skånes Potatisodlarförening, Fredrik Hallefält SLU Alnarp "Vårt fina vatten" - om kvalitet på bevattningsvatten, Beatrix Alsanius SLU Alnarp

 

Optimering av ytutnyttjande i krukväxtodling, Bengt Håkansson SLU Alnarp Naturens betydelse för hälsan Johan Ottosson
15.30 Kadmium i potatis, Helene Larsson Jönsson, SLU Alnarp
Förädling för resistens mot bladmögel/brunröta i potatis, Kerstin Olsson, SLU Alnarp
  Appliceringsteknik och biologiska växtskyddsmedel, Johannes Albersson, Johanna Lundell, Anders TS Nilsson & Sven Axel Svensson SLU Alnarp Grön Entreprenör - Naturens, djurens och trädgårdens betydelse för hälsan. en utbildning med inriktning; kvinnors företagande på landsbygden. Lena Johnsson, Lillian Lavesson SLU Alnarp
16-17 Branschutställning
18.30 Branschmiddag på Flädie Mat &Vin
  Program torsdag 22 januari: Framtidsdag
08.30 Hur vill vi att trädgårdsnäringen ska utvecklas? Kennert Hallberg LRF/GRO, Håkan Sandin Tillväxt Trädgård och Marcus Söderlind LRF/GRO
09.30 Kaffe med kaka, (Loftet Alnarpsgården) Branschutställning
10.00 Moderator Håkan Sandin
  Hur ser svensk fruktodlings framtid ut? Lars-Olof Börjesson, Äppelriket Österlen Ek för
  Alnarp Innovation, Patrik Stolt SLU, Joel Magnusson SLU, Johannes Dyring SLU Holding
  Bjärebygdens gröna utveckling- samarbete ger utveckling (företagarförening/producenter/SLU), Thomas Andersson Lindab Steel AB, Håkan Sandin, SLU, Patrik Johansson, Båstad kommun
  Leader-landsbygdsutveckling i ett nationellt perspektiv, Maria Gustafsson, SJV Jönköping
  Utvecklingspotential för svenskodlade prydnadsväxter- speciellt tulpaner, Håkan Alverbäck Alverbäcks Blommor AB
12.30 Paneldiskussion. Eva Pettersson SLF, Kennert Hallberg GRO/LRF, Dave Servin Partnerskap Alnarp, Håkan Sandin Tillväxt Trädgård ställer frågor till föredragshållarna och släpper in frågor från auditoriet
13.00 Lunch (Loftet, Alnarpsgården) Branschutställning


   

Webbmaster jan.larsson@slu.se