Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin

Partnerskap Alnarp, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Biodlingsföretagarna (BF) och Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) bjuder in till en konferens i Alnarp, Skåne. Konferensen är för biodlare, trädgårdsodlare, lantbrukare, rådgivare, tjänstemän och forskare men även en intresserad allmänhet.

Bakgrund för konferensen
Antalet biodlare ökar i Sverige vilket är en mycket glädjande utveckling. En bra insektspollinering har stor betydelse för skörd och kvalitet av ett antal viktiga grödor bland annat raps, klöverfrö, tomater, hallon, jordgubbar och äpplen.

Jordbruksverket fick 2017 pengar till ett projekt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att utreda biologiska hot mot pollinatörer. Beredskapen mot exotiska skadegörare i honungsbin ska förbättras. Med 'exotisk' menas skadegörare som idag inte finns i Sverige men som kan komma hit. Dessutom ska vi utreda om importerade humlesamhällen utgör ett hot mot de vilda svenska humlorna och göra enkla undersökningar av alternativ till importerade jordhumlor. I utredningens projektgrupp deltar representanter från biodlarnas organisationer, Sveriges lantbruksuniversitet, Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne och bitillsynsman i Skåne och Jordbruksverket. Denna konferens ingår i projektet.

På konferensen presenteras nya svenska forskningsrön om humlors pollinering och beredskapen mot exotiska skadegörare.

En del föreläsningar är på engelska
Internationell utblick är mycket värdefullt. Några föreläsningar kommer därför att vara på engelska. Översatta presentationer kommer senare att läggas ut på Partnerskap Alnarp och Jordbruksverkets webbplatser

Vi hälsar alla som är intresserade av honungsbin, humlor och pollinering varmt välkomna!

Tid och plats

Torsdagen den 6 december, Crafoordsalen, Alnarp, Skåne klockan 9 -17

Deltagaravgift

Fritt, Partnerskap Alnarp bjuder på en enkel lunch 114 anmälda och vi har tyvärr inte plats för fler anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast torsdagen den 15 november

Mer info

Konferensen genomförs på SLU i Alnarp mellan Lund och Malmö i Crafoordsalen (6 på Alnarpskartan). carl.otto.swartz@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta carl.otto.swartz@slu.se

Arrangör

Partnerskap Alnarp, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Biodlingsföretagarna (BF) och Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR)

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

Deltar på


 

Program

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU