Fältvandring hos Stefan Olsson, Grevie: Mellangrödor efter färskpotatis

Genom föredragen och fältvandringen kommer vi att visa hur olika sommarmellangrödor hanterat den varma och torra sommaren 2018, när de etablerats efter skörd av färskpotatis. Mellangrödorna såddes den 20 juli, mitt under den varmaste perioden, vilket påverkat etableringen negativt hos bland annat honungsört och höstråg.

I försöket har vi undersökt en mer traditionell mellangröda efter färskpotatis, bestående av honungsört samodlad med persisk klöver i jämförelse med bovete i renbestånd eller samodlad med: persisk klöver, blodklöver, westerwoldiskt rajgräs, purrhavre, sudangräs eller havre. Vidare har höstråg samodlad med luddvicker samt tagetes i renbestånd ingått i försöket.

Inför fältvandringen har vi utvärderat några av mellangrödornas ogräseffekt (antal ogräs och ogräsvikt per m2) samt mätt mellangrödornas höjdtillväxt. Detta redovisas både i föredragen efter lunchen och vid fältvandringen på eftermiddagen.

Välkomna!

Tid och plats

Fredag 16 november 2018, Vi träffas på Bjäre lantmän i Mäsinge. Mäsingevägen 140, 269 94 Båstad, klockan 12.00

Deltagaravgift

Fritt

Anmälan

Görs på denna sida, senast 14 november

Mer info

sven-erik.svensson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta sven-erik.svensson@slu.se

Arrangör

Partnerskap Alnarp, HIR Skåne, Greppa Näringen med stöd av EU

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

 

Foto: Jeppa Olanders

Program

12.00 - 12.25

Lunch (enkel baguette) HIR, Bjäre lantmän

12.25 ? 12.30

Välkomsthälsning och info om Greppa näringen Oskar Hansson, HIR Skåne

12.30 - 12.50

Nematoder i potatis, morot och betor ? kan mellangrödor minska problemen? Åsa Olsson, HS Skåne/NBR

12.50 - 13.10

Mellangrödors effekt på ogräs i tidigare försök Anders TS Nilsson, SLU Alnarp

13.10 ? 13.30

Mellangrödors kolinlagring i marken när de odlas i renbestånd resp. samodlas med en baljväxt Thomas Prade, SLU

13.30 - 13.50

Preliminära resultat från försöket med sommar-mellangrödor under 2018 Amanda Ahlqvist, student, SLU

13.50 ? 14.10

Mellangrödor som foder till idisslare Ingela Löfquist, HIR Skånevia S-E Svensson

14.10 - 14.30

Till försöksfältet, ligger väster om Lindab, Stålhögavägen 117, Grevie

14.30 ? 15.00

Fältvandring

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU