New research on regeneration issues with focus on Scots pine and Norway spruce, FRAS

Partnerskap Alnarp, the research program FRAS and the research school BECFOR invite you to a workshop with focus on regeneration of Scots pine and Norway spruce. During the workshop, we deal with short term issues, such as seedling survival and vitality, but also with the important long-term perspectives of the future forest. When choosing the forest management, it is important to consider both climate change and production of many different ecosystem services. We will discuss new findings and old truths considering soil scarification, seedling types and pine weevil damage.

The workshop is part of the research program FRAS and the research school BECFOR, SLU with the intention to increase collaboration and communication between Ph D-students and the forestry sector and stakeholders.

Tid och plats

Alnarp 27 February 2018. 09.30-15.00

Deltagaravgift

Konferensen är kostnadsfri för deltagarna

Just nu 30 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 22 februari

Mer info

emma.holmstrom@slu.se

Arrangör

Dagen arrangeras i samarbete mellan temaforskningsprogrammet FRAS och forskarskolan BECFOR samt Partnerskap Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

 

Program

Artificial regeneration methods - choice of site preparation and seedling material, Karin Hjelm, Skogforsk

Sveaskog, strategies for forest regenerations, Gisela Björse, Sveaskog

Monitoring of seedling survival and regeneration success in Södra, Emma Holmström SLU

The future of pine weevil research, Kristina Wallertz, SLU

Differences in establishment of Norway spruce and Scots pine, Oscar Nilsson, SLU

Clearcut age experiment in Scots pine, Urban Nilsson SLU

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.