Vinst och lönsahetsdag för mjölk, gris, växtodling och ekologisk produktion

Vinst och lönsamhetsfrågorna är ständigt på tapeten. Denna dag ger en aktuell inblick i hur det går för olika branscher och hur olika strategival kan påverka utvecklingen. Företagens konkurrensförmåga ligger i att kunna generera ett resultat med tillräcklig vinstnivå för att kunna konsolidera sig och bygga upp buffertar för kommande investeringar. Men hur är det egentligen ställt med det? Dessutom har vi i Sverige ofta tappat bort det korrekta lönsamhets-begreppet som är förräntningsförmåga (resultat genom tillgång). För att kunna utvärdera detta så fokuserar vi på branschernas förräntning på totalt investerat kapital. Hur ser den ut mellan olika brancher? Har vi tillräcklig nivå? Vad kännetecknar de som är framgångsrika i de olika branscherna? Detta kommer denna intressanta dag ha för fokus.

Tid och plats

Torsdag 15 februari 2018 kl 09.00-16.00, Crafoordsalen, Sundsvägen 12, Alnarp

Deltagaravgift

Fritt

Anmälan

Görs på denna sida, senast 12 februari

Mer info

ove.karlsson@slu.se eller jan.larsson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta ove.karlsson@slu.se

Arrangör

Dagen arrangeras av Kompetenscentrum Företagsledningt (KCF) i samverkan med Partnerskap Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

 

Program

8.30

Samling, registrering, kaffe + smörgås

9.00

Välkommen till Seminariet Per Hansson

Per Hansson verksamhetsledare Kompetenscentrum Företagsledning

9.05

Inledning kring begreppen vinst och lönsamhet

Ove Karlsson SLU KCF

Jan Larsson SLU KCF

9.30

Mjölksektorn, samt benchmark European Dairy Farmers

Susanne Bååth-Jacobsson, Växa Sverige

10.15

Bensträckare

10.30

Växtodlingen

Stefan Gustafsson, ekonomirådgivare HIR Skåne

11.15

Grisbranschen

Christine Andersson LRF konsult

12.00

Lunch

13.00

Ekologiskt eller konventionellt- resultat av undersökning

Stefan Nypelius LRF konsult (Skype)

13.30

Investeringskostnad för lönsamhet - reflektioner från stalltävlingen

Per Nilsson Jordbruksverket

14.00

Aktiv workshop och slutdiskussion

Föredragshållarna och deltagarna

14.45

Kaffe

15.00

Aktiv workshop och slutdiskussion forts.

16.00

Avslut

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.