Alnarps Nötköttsdag

Större marknad och ökad produktion av svenskt nötkött
Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom nötköttsbranschen. - En mötesplats för att skapa kontakter och lyfta behovet av tillämpbar forskning för utveckling av företagandet inom nötkött.

Tid och plats

Fredag 8 december kl 09.00 - 15.30, Aulan Alnarpsgården, Alnarp

Deltagaravgift

350 kronor (inkl. moms), studenter på lantbruksskolor halv avgift. Inkluderar dokumentation, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe, faktureras i efterhand. Just nu 125 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 1 december

Mer info

Madeleine Magnusson
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta madeleine.magnusson@slu.se

Arrangör

Dagen arrangeras i samarbete mellan Institutionen Biosystem och teknologi (BT), Partnerskap Alnarp, LRF-Skåne och Skånes Nötköttsproducenter.

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Ev. fakturaref.

Fakturaadress

Postnr och ort

Önskemål

Deltar på


 

Program

Moderator: Anna Kristoffersson, Skånes Nötköttsproducenter

9.00

Registrering - kaffe med fralla

9.30

Inledning

Hur ökar vi marknaden för svenskt nötkött? - Sofia Hyléen Toresson, VD HKScan Sverige

Förutsättningar och utveckling av svenskt nötkött - Jimmy Larsson, Segmentchef Skog & Lantbruk, LRF konsult

Hur ökar vi produktion med bibehållen lönsamhet? - Jan Forsell, Ordförande SNP

11.45

LUNCH

12.15

Utställning - Skånes Nötköttsforum

13.15

Djurhälsa i olika inhysningssystem ? Professor Christer Bergsten, SLU Alnarp

Bygga nytt ? hur ska jag bygga? - Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån

Satsa och planera för ökad produktion - Nötköttsproducent Mattias Wistrand, Stora Sundby

15.15

Avslutning och därefter Kaffe o kaka

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.