Södra Sveriges Växtodlings- och Växtskyddskonferens i Växjö

Rådgivare, konsulenter, lärare, säljpersonal, försöksledare med flera hälsas varmt välkomna till årets konferens.
Programmet har utarbetats i samråd med försöksorganisationerna och rådgivarna.
Vi vill förmedla aktuell kunskap om södra Sveriges växtodling som kan vara underlag för utbildning och rådgivning under kommande vinter.

Tid och plats

Tisdag 5:e - Onsdag 6:e december 2017 i Växjö Konserthus i centrala Växjö (Västra Esplanaden 10-14)

Deltagaravgift

Framgår när du kryssar i olika alternativ nedan: båda dagarna inklusive middag: 2 530 kr, båda dagarna, ej middag: 2 100 kr, en dag inklusive middag: 1 680 kr och en dag, ej middag: 1 250 kr. I deltagaravgiften ingår konferensrapport, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Vid middagen på kvällen 5/12 ingår trerättersmeny samt 2 glas vin alternativt öl, lättöl/mineralvatten samt kaffe/the. Vid avbeställning efter 20 november debiteras 900 kr + moms Just nu 172 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 17 nov 2017. Ange faktureringsadress och eventuellt PO-nummer.

Logi

Beställning av rum görs av deltagarna själva.
Vi har förhandsbokat rum på Växjö konserthus/Elite Park Hotel, Västra Esplanaden 10-14, Växjö och Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6 Växjö Beställning av dessa rum görs senast 3 november bokning.vaxjo@elite.se eller telefon 0470 - 70 22 00. Ange bokningskod SLU för att få konferenspriset 980 kr + moms för ett enkelrum och 1 070 + moms för ett dubbelrum. Ett alternativ är Quality Hotell, Royal Corner, Liedbergsgatan 11, telefon 0470-701 000 q.royalcorner@choice.se, där priset är 911 kr + moms för standardrum och 1 000 kr +moms för superiorrum. Ange bokningskod Alnarp. Sista bokningsdag här är 6 november.

Resa

Tåg eller buss: Växjö konserthus/Elite Park Hotel, Västra Esplanaden 10-14, ligger 5-10 minuters promenad från Växjö resecentrum.
Bil: Bilparkeringar finns i anslutning till hotellet. Parkeringsbiljetter kan köpas i automat eller i hotellets reception. Det finns även kommunala parkeringar runt om från 5:-/h till 20:-/h samt parkeringshus. De kommunala tar betalt mellan kl 09.00-18.00 och gratis resten av dygnet.

Mer info

Lisa Germundsson, program som pdf-fil

Arrangör

Partnerskap Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Organisation

Fakturareferens

Ev. PO/inköpsorder

Fakturaadress

Postnr och ort

Önskemål

Deltar påKonferensrapport st konferensrapporter (200 kr/st + moms), 1 st ingår
 

Program

Tisdag 5 december

Onsdag 6 december

Inledning Chair: Lisa G

Växtnäring och mark Chair: Stina Olofsson

09.00

Välkommen till den 45:e regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö Lisa Germundsson SLU Partnerskap Alnarp

08.00

Kvävestrategier och kväveformer i höstvete L3-2299, L3-2300 Gunnel Hansson, HIR Skåne och Ingemar Gruvaeus, Yara

09.05

Försöksåret 2017, Sverigeförsöken Ulrika Dyrlund-Martinsson, HS Skåne och Erik Ekre, HS Halland

08.35

Kvävestegar i höstvetesorter L7-150, Kvävebehov hos olika maltkornssorter, L7-426 Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

09.20

Effekter av årets väder och klimat på skörd och kvalitet Göran Bergkvist, SLU UltunaNils Yngveson, KWS

09.00

Tillväxtregulatorer, biologi och försöksresultat. L5-4050, L5-1050 Folke Sitbon, SLU UltunaPer-Erik Holmgren, HIR Skåne

09.50

Kaffe

09.35

Kaffe

Växtskydd i oljeväxter Chair: Gunilla Berg

Forts. Växtnäring och mark Chair: Hans Nilsson

10.20

Svamp- och insektsförsök i höstraps L13-810, L9-8450 Albin Gunnarsson, Svensk Raps

10.05

Beståndsuppbyggnad olika höstvetesorterJannie Hagman, SLU Ultuna, Nils Yngveson, KWS

10.40

Skador av skidgallmygga: påverkan av rapsvivlar och landskapseffekter Mattias Larsson, SLU Alnarp

10.35

Skördetidpunkter och sort i korn, L7-410 Ida Lindell, HIR Skåne

11.00

Verticillium - aktuellt kunskapsläge Christina Dixelius, SLU Ultuna

10.55

Styrkor och svagheter med strukturkalkning Jens Blomqvist, SLU Ultuna

Växtskydd i spannmål Chair: Per-Erik Holmgren

11.25

Reducerad jordbearbetning, L2-4048. Vad kan vi lära oss och vad är aktuellt inom jordbearbetningen Marcus Willert, HIR Skåne

11.25

Korta reflektioner över växtskyddsproblem 2017 David Gottfridsson, HIR Skåne

11.45

Tillskottsbevattning till vete. Kan man öka skörden med enstaka bevattningstillfällen? Ingrid Wesström, SLU Ultuna

11.35

Septoria, variation inom vetesorter regionalt Aakash Chawade, SLU Alnarp

12.10

Lunch

11.50

Bladlus/rödsotvirusresistens i höstvete och bladfläcksjukeresistens i korn, Inger Åhman, SLU Alnarp

Vall och grovfoder Chair: Linda af Geijersstam

12.05

Lunch

13.10

Kvävegödsling- och -strategi i blandvall, L3-2311 Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

13.05

Fungicidförsök i stråsäd 2017 Gunilla Berg och Elisabet Bölenius, Jordbruksverket Alnarp

13.25

Gödslingsrekommendationer i vall Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket Linköping

13.40

Fungicider - idag och framtidsutsikter Lise Nistrup Jørgensen, Aarhus Universitet

13.45

Skördetidsprognos i ensilagemajs Magnus Halling, SLU Ultuna

Ogräs Chair: Dave Servin

14.05

Vallsortprovning i konkurrens, L6-2124 Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

14.05

Ogräs i höstraps, L5-8010 Albin Gunnarsson, Svensk Raps

14.20

Vallfröblandningar med ökad baljväxtandel, L6-4430 Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

14.25

Kaffe

14.35

Ympning av blålusern, nya preparat Magnus Halling, SLU Ultuna

14.55

Aktuella ogräsresultat 2017, renkavle och åkerven. L5-2450, L5-2424 Henrik Hallqvist, Jordbruksverket Alnarp

14.55

Avslutning och tack för i år Lisa Germundsson,SLU Partnerskap Alnarp

15.15

Renkavlebekämpning ur växtodlingsrådgivarens perspektiv Marcus Willert, HIR-Skåne

15.00

Kaffe

15.35

Ekorrsvingel Lars Andersson, SLU Ultuna

15.55

Praktiska erfarenheter av ekorrsvingel Martin Andersson, Löderup Växt AB

16.10

Erfarenheter av nya herbicider i spannmål Rikard Andersson, HIR Skåne

16.25

Viltskador i åkergrödor Petter Kjellander, SLU Grimsö

16.50

Slut

Mingel

Gemensam middag - välkomna till bords!

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.